Velocifero ~ Ladytron

Velocifero ~ Ladytron

I'm trilled with this new album it's like as if Ladytron went from polaroid to wide-screen.