Motorola RAZR V3i

Motorola RAZR V3i

Size is great. Screen is great.