Vegas Pillow Case Set - tokidoki

Vegas Pillow Case Set - tokidoki

I'm obsessed with Tokidoki and obsessed with Poker....these pillow cases are a match made in heaven for me.