Tom Ford cream 'Elizabeth' oversized round

Tom Ford cream 'Elizabeth' oversized round

Very nice Tom Ford.