Penta Kite (Cow)

Penta Kite (Cow)

It's a cow AND a kite!