Polaroid Mirror

Polaroid Mirror

funny product design..