Erotokritos Daphine Strappy Flat

Erotokritos Daphine Strappy Flat

Black and white business belongs on both of your feet!