dELiAs > Ashton Pleather Jacket > outerwear > other

dELiAs > Ashton Pleather Jacket > outerwear > other

I love this leather (I mean "pleather") jacket. Can't beat the price!