Ettika Pyramid Row Bracelet in White

Ettika Pyramid Row Bracelet in White

Lovely little dainty studded bracelet!