GIANMARCO LORENZI Swarovski Stilettos

GIANMARCO LORENZI Swarovski Stilettos

Oh, baby! Italian-crafted magic has been seductively wrapped around towering stiletto heels... Cash, check or charge?