Naruto Taka Hawk Suigetsu Hozuki Cosplay Costume [13846] - Cosplay Costumes

Naruto Taka Hawk Suigetsu Hozuki Cosplay Costume [13846] - Cosplay Costumes

Make you the same as Taka Hawk Suigetsu Hozukiin this Naruto cosplay costume.Suigetsu Hōzuki (鬼灯水月, Hōzuki Suigetsu) was the first member to join Sasuke Uchiha's Taka (formerly Hebi).