Sephora: Korres Eyeshadow: Eyeshadow

Sephora: Korres Eyeshadow: Eyeshadow

Electric blue!