Native English for Nederlanders

Native English for Nederlanders

De Amerikaanse journalist (met Nederlandse voorouders) Ronald van de Krol die na jarenlang wonen en werken in ons land zelf de moeiten kent om onze taal goed te leren beheersen, wil in dit boek een persoonlijke, culturele en grammaticale leidraad bieden bij het leren van correct 'native English'. De Nederlander maakt nu eenmaal taalfouten die anderen niet maken. Het cultureel eigene (onze directe, recht door zee omgang), taalkundig aparte (andere regels voor zinsbouw, gebruik van tijden, aan elkaar plakken van woorden tot nieuwe woorden) van het Nederlands zijn valkuilen bij het te direct vertalen naar het Engels en het onvoldoende oog hebben voor lastige elementen in die taal.