Piranha Kingyo by Monsterosity on Etsy

Piranha Kingyo by Monsterosity on Etsy

Adorable um, piranha...