Polaroid PoGo Instant Mobile Printer Photo Paper

Polaroid PoGo Instant Mobile Printer Photo Paper

For the polaroid pogo, no need ink!