Akris Punto - Pleated Tulip Skirt

Akris Punto - Pleated Tulip Skirt

stitched pleats add a hint of texture to stretch swiss cotton.