iSouljaBoyTellem: Soulja Boy Tell'em

iSouljaBoyTellem: Soulja Boy Tell'em

I mean Soulja Boy is ridiculous. His songs truly make no sense but I still LOVE him.