Swarovski-crystal-skull-keyfob

swarovski-crystal-skull-keyfob

Alexander McQueen Swarovski crystal skull keyfob

Alexander McQueen Swarovski crystal skull keyfob

What an awesome gift! I love this. I love skulls...