Managen Voor Dertigers

Managen Voor Dertigers

Lekker leesbaar, nuchter en nauw aansluitend bij de lees-, leer- en levensstijl van de hedendaagse dertiger. Bewust wordt afstand genomen van de verzameling managementliteratuur en zelfhulpboeken, alsof 'managen', en zeker de gebalanceerde vorm op de 4 vlakken (managen, leiden, ondernemen, leven) uit een boekje te halen is. De instrumentele kant van veel boeken komt slechts zijdelings aan bod, slechts een aantal handvaten wordt uitgewerkt. Meer is volgens de auteurs niet nodig. Behulpzaam zijn de praktijkverhalen van mede-dertigers, waarmee het boek gelardeerd is. Uitdagend en prikkelend boek!