Vintage Polka Dot Print Silk Scarf

Vintage Polka Dot Print Silk Scarf

Vintage 1980’s scarf featuring oversize yellow polka dot print on white silk.