BellezzabyMelanie :: Black Onyx, Black Spinel, 14k Gold Filled Wrapped Earrings

BellezzabyMelanie :: Black Onyx, Black Spinel, 14k Gold Filled Wrapped Earrings

Gold