Sushi Fun T-shirt

Sushi Fun T-shirt

Sushi! This original sushi t-shirt has wonderful cartoon sushi art featuring onigiri, roe, salmon, shrimp and all sorts of sushi fun! The perfect gift to buy for a sushi lover!