Kimchi Blue Metallic Oxford

 Kimchi Blue Metallic Oxford - Photo