"1Q84" by Haruki Marakami [Chip Kidd Cover Design]

 "1Q84" by Haruki Marakami [Chip Kidd Cover Design] - Photo